T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çal Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Ziyareti; Hastanemiz ziyaret saatleri her gün 13.00-15.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasındadır.

Güncelleme Tarihi: 07/09/2017

Refakatçı Kuralları
 
1- Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
2- Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 
3- Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz. 
4- Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler. 
5- Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
6- Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler. 
7- Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
8- Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
9- Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir. 
10- Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar. 
11- Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir. 
12- Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. 
13- Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir. 
14- Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
15- Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. 
16- Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir. 
 
LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ. 
ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.