T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çal Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Kalite Yönetimi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2019

SHKS Kalite Yönetimi

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI:
 Dosyayı açmak için tıklayınız.

 

KOMİTELER:
 Kalite Komitesi
 Çalışan Güvenliği Komitesi
 Hasta Güvenliği Komitesi
 Eğitim Komitesi
 Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 Tesis Güvenliği Komitesi
 Transfüzyon Komitesi
 
Kalite Yönetim Direktörü / Arzu SARI
          Hastanemiz; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarına göre Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.
 
Kalite yönetim direktörü görev tanımı  

ÇAL DEVLET HASTANESİ KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER


AMAÇLAR

1. Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

2. Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

3. Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak

4. Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.

5. Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.

6. Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.

7. Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

8. Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

9. Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

10. İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

11. Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

12. Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

13. Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme yapmak

14. Yüksek nitelikli hasta bakım ve tedavi hizmetlerini uygun maliyetle üreterek hastaların hizmetine sunmak

 

HEDEFLER

           Hizmet sunumunda kaliteye önem vererek hasta ve  çalışanların memnuniyetini sağlamak amacı ile; en ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde sunulduğu, hasta odaklı bir hastane olarak, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı, mükemmel tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

 

          Hastanemiz; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarına göre Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.