T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çal Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çal Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 11/07/2018

Ayniyat
Bilgi işlem
Enfeksiyon
Fatura-Mutemetlik
Hasta Hakları
İstatistik
Kalite Verimlilik
Maaş Mutemetliği
Personel Özlük
Satınalma